II ZAWODY O PUCHAR STACJI NARCIARSKIEJ ZWARDOŃ SKI

ii-zawody-o-puchar-stacji-narciarskiej-zwardon-ski

plakat-2019   

 

                                                                                                              Zwardoń, dnia 06.03.2019

 

 

 

                                                                     REGULAMIN

 

            II Zawody o Puchar Stacji Narciarskiej Zwardoń-SKI w Narciarstwie Alpejskim

 

I. CEL ZAWODÓW

 

1.     Promowanie zdrowia i aktywnego wypoczynku poprzez udział w rywalizacji sportowej.

2.     Popularyzacja uprawiania sportów zimowych.

3.     Wyłonienie zwycięzcy zawodów w klasyfikacji indywidualnej.

4.     Podnoszenie poziomu ogólnej sprawności fizycznej uczestników.

 

II. ORGANIZATOR

 

      1.Stacja Narciarska Zwardoń-SKI.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

 

1.     Zawody odbędą się w dniu 10 marca 2019 roku w godzinach 8.30-14.30

2.     Miejsce-Stacja Narciarstwa Zwardoń-SKI w Zwardoniu.

 

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.     Zgłoszenia uczestników należy kierować do Szkoły Narciarskiej Zwardoń-SKI pod numerem telefonu 577-847-247 do 9 marca

2.     Każdy uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty startowej w kwocie 30 zł -DOROŚLI, 20 zł-DZIECI w dniu 10 marca w Biurze zawodów,które będzie znajdować się w Szkole Narciarskiej. Dokonana opłata obejmuje skorzystanie z gorącego posiłku oraz ciepłego napoju. OPŁATA NIE OBEJMUJE KARNETU

3.     Każdy uczestnik zawodów uprawniony jest do zakupu karnetu z 20% rabatem (rabat dotyczy wyłącznie karnetów czasowych)

4.     Warunkiem startu w zawodach jest brak przeciwskazań lekarskich oraz podpisanie oświadczenia.

5.     Liczba uczestników ograniczona do 150 osób.

 

V. KONKURENCJE ZAWODÓW

 

1.     W zawodach zostanie przeprowadzona konkurencja- Slalom kobiet, mężczyzn i dzieci.

2.     W ramach organizowanych zawodów, każdy z zawodników wykonuje jeden przejazd.

3.     Upadek lub wypadnięcie z trasy wyklucza zawodnika z klasyfikacji końcowej.

4.     W klasyfikacji wygrywa osoba, która uzyska najlepszy czas.

 

 

 

 

 

 

 

VI. KATEGORIE

 

SLALOM SKRÓCONY:

 

 DZ1,CH1-rocznik 2012 I MŁODSI

 DZ2,CH2-rocznik 2011-2009

 

SLALOM GIGANT:

 

 DZ3,CH3-rocznik 2008-2006 (na plakacie błędnie umieszczone w slalomie skróconym)

 DZ4,CH4-rocznik 2005-2003

 DZ5,CH5-rocznik 2002-2000

 K1,M1- rocznik 1999-1989

 K2,M2- rocznik 1988-1979

 K3,M3- rocznik 1978-1969

 K4,M4-rocznik 1968 i starsi

 

VII. WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

 

   1.Zawodnicy biorą udział w zawodach wykorzystując własny sprzęt narciarski.

   2.Obiązkowe jest posiadanie kasku przez każdego uczestnika.

   3.Numery startowe zapewnia organizator.

 

VIII. NAGRODY

 

I miejsca – puchary + nagrody ufundowane przez sponsorów

Głowna nagroda za najlepszy czas w kategorii kobiet i meżczyzn to voucher na weekendowy pobyt w Hotelu&Restauracja Zacisze

 

 I, II, III miejsca w każdej kategorii organizatorzy zapewniają medale, pamiątkowe dyplomy oraz drobne nagrody rzeczowe.

 

 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

    1.W trakcie zawodów uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania regulaminu stacji narciarskiej Zwardoń-SKI w Zwardoniu.

    2.Na terenie stacji narciarskiej Zwardoń Ski w dniu 10 marca 2019 r. biuro zawodów będzie czynne od godziny 8.30-10.00 (pomieszczenie Szkoły Narciarskiej obok kas)

    3.Podczas pobierania numeru startowego każdy uczestnik otrzyma bloczek na posiłek.

    4.Kategorycznie zabrania się podczas zjazdów opuszczania wyznaczonych i oznaczonych na terenie stacji narciarskiej tras.

    5.Kategorycznie zabrania się spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków odurzających przez uczestników w trakcie trwania zawodów.

    6.Organizator zapewnia przygotowanie trasy narciarskiej z elektronicznym pomiarem czasu.

    7.Organizator nie zapewnia dodatkowego ubezpieczenia.

    8.W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

    9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za ewentualne urazy zawodników i zniszczenia sprzętu narciarskiego.

 .  

                                                                                                              Zwardoń, dnia 05.03.2019