Instruktorzy

  • Kierownik instruktor Adam Widuch
  • Tomasz Widuch
  • Sebastian Pomietło
  • Jakub Nosal
  • Jerzy Dudys
  • Magdalena Szczotka
  • Dariusz Płoskonka 
  • Michał Piwoński
  • Dominik Waligóra
  • Mateusz Wolny